Privacystatement

Stichting Onderzoek Horeca, Recreatie en Catering (SOHRC) kan dankzij uw vrijwillige medewerking onderzoek uitvoeren. Voor SOHRC is het dan ook van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Wij garanderen dat:

 • uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres en NAW gegevens) nooit worden verkocht of geruild aan welke partij dan ook;
 • uw e-mailadres uitsluitend door SOHRC wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van onderzoek-relevante informatie. Uw profielgegevens die u bij ons heeft afgegeven om u gericht te benaderen voor onderzoek worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit gericht benaderen;
 • aan onderzoekers alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan anderen;
 • alle profielgegevens en alle gegevens die u invult bij (markt)onderzoeken worden losgekoppeld van uw naam, adres en e-mail adres en andere persoonsgebonden gegevens;
 • de infrastructuur en software zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden geen persoonlijke informatie krijgen;
 • u de mogelijkheid heeft om op ieder moment te bepalen of u nog langer aanbiedingen, uitnodigingen voor (markt)onderzoek wilt ontvangen en verdere communicatie wenst. U kunt op elk gewenst tijdstip besluiten uw lidmaatschap te beëindigen en uw gegevens te wissen door je af te melden op de website van SOHRC;
 • SOHRC is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1292235;
 • uw medewerking aan een (markt)onderzoek is volkomen vrijwillig en volstrekt anoniem. We gebruiken (markt)onderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden;
 • uw e-mail adres nooit wordt vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties;
 • het SOHRC-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
 • de gebruikte cookies geen persoonlijke gegevens bevatten en alleen gebruikt worden om het u gemakkelijk te maken op de SOHRC-website. SOHRC maakt gebruik van tijdelijke cookies, een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de SOHRC-website.

Contact

Bezoek- en postadres
Louis Armstrongweg 100
1311 RL Almere

Postbus 1619
1300 BP Almere

E-mail
info@no-spam-today-dude-sohrc.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam
nummer: 39089834